Grŵp Ymchwil SNAC

Haf 2019:

Yn dilyn 2018 gwych, byddwn yn parhau i gynnal digwyddiadau ffantastig:

  • Bydd Laura Wilkinson a Rochelle Embling yn cymryd rhan ym Mheint o Wyddoniaeth sy’n digwydd rhwng 20-22 Mai 2019 yn Abertawe. Mae eu sesiwn “Bwyta diet amrywiol: y da, y drwg a’r salw” yn rhan o “Fwyd i Feddwl” ar 20fed o Fai yn No Sign Bar. Medrwch ddod o hyd i’r rhaglen yma.

 

Cawsom ddechrau gwych i 2019 gyda’r gweithgareddau canlynol:

  • Yn yr Arddangosfa Ymchwil Ôl-raddedig (PGR) dangosodd ein Tanisha Douglas ein hunain pa mor weithgar yw hi drwy gynrychioli’r Coleg yn y 3MinuteThesis (3MT). Derbyniodd gydnabyddiaeth am gymryd rhan yn rowndiau terfynol rhanbarthol FameLab Cymru ac enillodd wobr am ein hymgysylltiad cyhoeddus rhagorol. Gosodwyd Jennifer Gatzemeier hefyd ar y rhestr fer a’i chydnabod am ein hymgysylltiad cyhoeddus rhagorol. Dewch o hyd i luniau a gwybodaeth yma.
  • Rydym yn falch iawn o’n myfyrwyr wnaeth arddangos eu hymchwil yng Nghynhadledd Myfyrwyr Cangen Cymru BPS. Cyflwynodd Ioanna Papadaki ei phrosiect MSc, a Tennessee Randall a Poppy Wright eu prosiect israddedig. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth ar ein tudalen digwyddiadau.
  • Roedd ein grŵp SNAC yn hapus i gynnal cyfarfod blynyddol 2019 o gyfarfod BFDG (British Feeding and Drinking Group) yma yn Abertawe. Ymunodd tua 120 o gynrychiolwyr o’r DU, yr Iseldiroedd, Ffrainc ac UDA â ni yn ystod y 2.5 diwrnod o gyflwyniadau llafar a phoster cyffrous. Rhoddodd Aimee Pink gyflwyniad llafar, tra cyflwynodd Laura Wilkinson, Rochelle Embling, Tanisha Douglas a Jennifer Gatzemeier eu hymchwil fel posteri. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar ein tudalen digwyddiadau.

 

 

Mae ein hafan yn cael ei diweddaru’n rheolaidd, felly dewch yn ôl yn fuan.