Dr Amy Romijn

Amy_sepia.jpgDarlithydd
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 60 2898
E-bost: A.R.Romijn@Swansea.ac.uk
ORCID: 0000-0001-5014-1539
researchgate  Linkedin  Twitter

 

 

 

Ymchwil:

Mae fy ymchwil yn seiliedig ar seicoleg fiolegol, ac mae gennyf ddiddordeb brwd yn y cysylltiadau rhwng maeth ac iechyd meddwl. Roedd fy PhD yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng y microbioma ac iselder ysbryd, a’r rôl y gallai llid a swyddogaeth imiwnedd, yn ogystal â lefelau fitamin D, chwarae yn y berthynas yma. Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn ymddygiad bwyta, cyn- a phrobiotegau, microfaethion, a gweithgaredd corfforol / ymddygiad eisteddog mewn perthynas â hwyliau. Er bod fy PhD yn canolbwyntio ar boblogaeth glinigol o bobl ag iselder ysbryd, mae gennyf ddiddordeb hefyd i astudio effaith ansawdd diet ar les ymhlith myfyrwyr sy’n trosglwyddo i’r brifysgol. Ar ôl cynnal fy BSc Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe, cwblhais fy PhD yn 2015 ym Mhrifysgol Caergaint yn Christchurch, Seland Newydd. Yna, ar ôl gwaith ôl-ddoethurol yn Exeter a Phrifysgol De Cymru, dychwelais i weithio yn Abertawe lle rwyf nawr yn ddarlithydd mewn Seicoleg.