Dr Claire Williams

Claire WilliamsUwch Ddarlithydd
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 29 5629
E-bost: claire.williams@swansea.ac.uk
ORCID: 0000-0002-0791-744X
researchgate  Twitter
Cyfranogwr a daliwr gwobr Crwsibl Cymru 2017: www.welshcrucible.org.uk/2017-2/

 

 

 

 

Ymchwil:

Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y mecanweithiau emosiynol sy’n sail i fwydo emosiynol a mynegai màs y corff, ac yn arbennig, rôl bosibl alexithymia; nodwedd bersonoliaeth wedi’i nodweddu gan anhawster gan nodi teimladau a’u gwahaniaethu o’r synhwyrau somatig sy’n gysylltiedig ag emosiwn, anhawster yn disgrifio teimladau i bobl eraill, prosesau dychymyg cyfyngedig, ac arddull meddwl sy’n seiliedig ar ysgogiad, sy’n canolbwyntio’n allanol. Yn fwy diweddar, rwyf hefyd wedi ymddiddori mewn a all y profiad o deimlo’n dew gyfartalu’r berthynas rhwng alexithymia a bwyta emosiynol, ac yn ei dro mynegai màs y corff.

Rwyf hefyd wedi cydweithio ar ymchwil i archwilio’r cysylltiad rhwng ymddygiad bwyta, mynegai màs y corff a’r mynegeion rhyngweithiol newydd; ymwybyddiaeth cyfryngu metawybyddol a gwallau rhagfynegiad rhyngweithiol, yn ogystal â’r mesurau traddodiadol; cyfryngu cywirdeb a chyfryngu synhwyredd. Canfuom fod bwyta emosiynol yn cael ei nodweddu gan arwydd rhyng-gynhwysol uwch ond yn llai o ymwybyddiaeth meta-wybyddol o’u galluoedd rhyngweithiol. Yn ogystal, mae bwyta emosiynol wedi’i gydberthyn â gwall rhagfynegiad cyfryngu; effeithiau na ellid eu hystyried gan wahaniaethau mewn pryder ac iselder.

Rwyf hefyd yn awyddus i archwilio ffyrdd o sicrhau bod Ymchwil yn hygyrch i bawb ac yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd (e.e., Gŵyl Wyddoniaeth Prydain, Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe).