Dr Hayley Young

Darlithydd
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 29 5908
E-bost: h.a.young@swansea.ac.uk

Ymchwil:

Mae fy mhrif ardal Ymchwil yn ymwneud â dylanwad cynhyrchion maethol a chyfundrefnau dietegol ar wybyddiaeth, hwyliau a gweithrediad yr ymennydd. Mae’r Ymchwil yn y gorffennol a’r presennol yn cynnwys astudiaethau sydd wedi ystyried effeithiau niwrowybyddol carbohydradau sy’n modiwleiddio glwcos gwaed, effaith peptidau seicoweithredol, a rhyngweithio dietegol gyda chaffin / diodydd ynni.

Mae fy ngwaith Ymchwil diweddaraf yn golygu pennu canlyniadau gwybyddol a seicolegol mân newidiadau mewn hydradiad (llai nag 1%).

Mae gennyf ddiddordeb penodol mewn deall pa agweddau o fetaboledd ôl-enwahaniaethol sy’n gyfrifol am newidiadau mewn gwybyddiaeth. Mae enghreifftiau’n cynnwys rhyddhau cytokin dros-lidiol, swyddogaeth endothelaidd, osmolaliti, secretiad hormon a rôl y system nerfol ymreolaethol.

Ar hyn o bryd rwyf hefyd yn ymwneud ag ymchwil yn ystyried pa mor hawdd yw ‘caethiwed’ siwgr.