Dr Laura Wilkinson

Laura WilkinsonDarlithydd
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 29 5711
E-bost: l.l.wilkinson@swansea.ac.uk
ORCID: 0000-0002-8093-0843
researchgate Linkedin  Twitter

 

 

 

 

Ymchwil:

Rwy’n seicolegydd arbrofol sydd â diddordeb ymchwil mewn ymddygiad bwyta.

Mae fy nodau cyfredol yn ddeublyg:

i) Deall sut mae amrywiaeth yn ein hamgylchedd bwyd yn effeithio ar ein hymddygiad bwyta.

Mae amrywiaeth yn nodwedd allweddol o’n hamgylchedd bwyd presennol. Mae llawer o nodweddion bwyd yn cyfrannu at amrywiaeth bwyd gan gynnwys gwead, blas a lliw. Yn bwysicaf oll, gwyddom, y mwy o amrywiaeth sydd yn ein bwyd, po fwyaf y byddwn yn ei fwyta. Mae hyn o gymorth pan mae’n ymwneud â bwydydd fel ffrwythau a llysiau ond nad yw’n ddefnyddiol pan mae’n ymwneud â bwydydd fel melysion. Yn wir, yr uchaf yw’r amrywiaeth bwyd yn niet cyffredinol rhywun, yr uwch yw mynegai màs y corff (BMI).

Mae gennyf ddiddordeb mewn sut mae amrywiaeth bwyd yn rhyngweithio â nodweddion eraill yr amgylchedd bwyd modern a defnyddio’r wybodaeth hon i helpu defnyddwyr i ymgorffori amrywiaeth yn eu diet er lles eu hiechyd.

Papur allweddol:
Wilkinson, L., Hinton, E., Fay, S., Rogers, P. & Brunstrom, J. (2013). The ‘variety effect’ is anticipated in meal planning. Appetite. 60, 175-179.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa21021
doi:10.1016/j.appet.2012.10.001

 

ii) Ymchwilio i fwyta dadatal a sut y gellir ei reoli.

Mae’r term bwyta dadatal yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio ‘cyfyngu cyffredinol i oroesi’. Gallai gor-fwyta ddigwydd mewn ymateb i emosiynau negyddol, yr aroglau bwydydd sy’n demtasiwn neu amrywiaeth o resymau eraill. Rwyf wedi dangos o’r blaen fod y cyfeiriadedd atodiad (mesur o weithrediad rhyngbersonol) ac yn arbennig pryder ymlyniad (ofn gadael) yn rhagfynegydd da o fwyta wedi’i dadatal ac, yn ei dro, mynegai màs y corff (BMI).

Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn p’un ai a yw cyfeiriadedd atodiad a bwyta wedi’i ddadatal yn gallu cyfrif am pam mae rhai pobl yn cael canlyniadau gwael yn sgil ymyrraeth colli pwysau (e.e., llawdriniaeth bariatrig)? Yn ogystal a fedrwn helpu unigolion i reoli bwyta gwaharddedig trwy drin cyfeiriadedd atodiad?

Papur allweddol:
Wilkinson, L., Rowe, A., Robinson, E. & Hardman, C. (2018). Explaining the relationship between attachment anxiety, eating behaviour and BMI. Appetite 127, 214-222.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa40028
doi: 10.1016/j.appet.2018.04.029

 

 

Cyhoeddiadau:

Wilkinson, L.L., Rowe, A.C. & Millings, A. (2019). Disorganized attachment predicts body mass index via uncontrolled eating. International Journal of Obesity. epub
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa49867
doi: 10.1038/s41366-019-0378-0

Gatzemeier, J., Price, M.J., Wilkinson, L.L. & Lee, M.D. (2019). Understanding everyday strategies used to manage indulgent food consumption: a mixed-methods design. Appetite, 136, 70 -79.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa49108
doi: 10.1016/j.appet.2019.01.010

Embling, R., Price, M.J., Lee, M.D. & Wilkinson, L.L. (2019). Food-variety-focused labelling does not increase ideal portion size, expected fullness or snack intake. Food Quality and Preference, 73, 46-55.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa49109
doi: 10.1016/j.foodqual.2018.12.005

Wilkinson, L.L., Rowe, A.C., Robinson, E. & Hardman, C. A. (2018). Explaining the relationship between attachment anxiety, eating behaviour and BMI. Appetite. 127, 214-222.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa40028
doi: 10.1016/j.appet.2018.04.029

Oldham-Cooper, R., Wilkinson, L., Hardman, C., Rogers, P. & Brunstrom, J. (2017). Presenting a food in multiple smaller units increases expected satiety. Appetite. 118, 106-112.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa34853
doi: 10.1016/j.appet.2017.07.024

Wilkinson, L., Rowe, A., Sheldon, C., Johnson, A. & Brunstrom, J. (2017). Disinhibited eating mediates differences in attachment insecurity between bariatric surgery candidates/recipients and lean controls. International Journal of Obesity. 41(12), 1831-1834.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa34488
doi:10.1038/ijo.2017.157

Wilkinson, L. & Brunstrom, J. (2016). Sensory specific satiety: More than ‘just’ habituation?. Appetite.103, 221-228.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa27770
doi: 10.1016/j.appet.2016.04.019

Hardman, C., Christiansen, P. & Wilkinson, L. (2016). Using food to soothe: Maternal attachment anxiety is associated with child emotional eating. Appetite. 99, 91-96.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa25495
doi:10.1016/j.appet.2016.01.017

Wilkinson, L., Ferriday, D., Bosworth, M., Godinot, N., Martin, N., Rogers, P. & Brunstrom, J.
(2016). Keeping  Pace with Your Eating: Visual Feedback Affects Eating Rate in Humans. PLOS ONE. 11(2), e0147603
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa26035
doi:10.1371/journal.pone.0147603

Wilkinson, L., Rowe, A. & Heath, G. (2013). Eating me up inside: Priming attachment security and anxiety, and their effects on snacking. Journal of Social and Personal Relationships. 30(6), 795-804.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa21020
doi:10.1177/0265407512468371

Hinton, E., Brunstrom, J., Fay, S., Wilkinson, L., Ferriday, D., Rogers, P. & de Wijk, R. (2013). Using photography in ‘The Restaurant of the Future’. A useful way to assess portion selection and plate cleaning?. Appetite. 63, 31-35.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa21045
doi:10.1016/j.appet.2012.12.008

Brunstrom, J., Burn, J., Sell, N., Collingwood, J., Rogers, P., Wilkinson, L., Hinton, E.,
Maynard, O. & Ferriday, D. (2012). Episodic Memory and Appetite Regulation in Humans. PLoS ONE. 7(12), e50707
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa21044
doi:10.1371/journal.pone.0050707

Wilkinson, L., Hinton, E., Fay, S., Ferriday, D., Rogers, P. & Brunstrom, J. (2012). Computer-based assessments of expected satiety predict behavioural measures of portion-size selection and food intake. Appetite. 59(3), 933-938.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa21022
doi:10.1016/j.appet.2012.09.007

Wilkinson, L., Rowe, A., Bishop, R. & Brunstrom, J. (2010). Attachment anxiety, disinhibited eating, and body mass index in adulthood. International Journal of Obesity. 34(9), 1442-1445.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa21023
doi:10.1038/ijo.2010.72

Wilkinson, L. & Brunstrom, J. (2009). Conditioning ‘fullness expectations’ in a novel dessert. Appetite. 52(3), 780-783.
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa21024
doi:10.1016/j.appet.2009.02.009