Dr Luke Jefferies

Luke_sepiaDarlithydd
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 60 2898
E-bost: Luke.Jefferies@Swansea.ac.uk
Linkedin

 

 

 

 

 

Ymchwil:

Fe wnes i gwblhau fy PhD yn y Ganolfan Ymchwil Bwyd, Ymddygiad Defnyddwyr ac Iechyd ym Mhrifysgol Surrey. Fel rhan o hyn, ymchwiliais i rôl wybyddiaeth mewn bwyta. Roedd hyn yn cynnwys ymchwiliad i rôl y canfyddiad (blas bras) a chof am fwydydd. Rwyf hefyd yn archwilio natur y Canfyddiad Categol o fewn ysgogiadau bwyd. Cyflwynwyd fy ngwaith yn ymwneud â bwyd mewn digwyddiadau Rhyngwladol, gan gynnwys 6ed Symposiwm Gwyddoniaeth Synhwyraidd Pangborn, a’r 4ydd Gynhadledd Ryngwladol ar Cof yn Sydney.

Rwy’n aelod o grŵp Maethiad, Blas a Gwybyddiaeth Abertawe (SNAC) yn Abertawe ac yn cydweithio â chydweithwyr ar faterion bwyta a lles.

Mae gen i ddiddordeb cryf iawn hefyd mewn iechyd meddwl a chorfforol myfyrwyr (ac ieuenctid). Mae gennyf ddiddordeb yn rôl trosglwyddo a chyd-destun y brifysgol ar ymddygiadau bwyta myfyrwyr a lles. Mae gennyf ddiddordeb yn rôl CBT, seico-addysg a meddylfryd mewn ymddygiad bwyta ac anhwylderau. Yn flaenorol, fel arbenigwr mewn cymorth iechyd meddwl myfyrwyr, rwyf wedi gweithio gyda llawer o fyfyrwyr gydag anhwylderau bwyta a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi. Mae gennyf ddiddordeb mawr hefyd mewn agweddau seicoleg amgylcheddol ar ymddygiad bwyta.

Gall diet yn aml, fod yn nodwedd bwysig, ond yn aml yn nodwedd sy’n cael ei chwarae dan sylw o asesiad lles dwfn ehangach. O fewn fy addysgu ar Seicoleg Annormal a Chlinigol, rwy’n atgoffa myfyrwyr am bwysigrwydd cysylltiad corf-f meddwl o fewn y broses o lunio a chynllunio triniaeth integredig mwy.