Dr Menna Price

Menna PriceDarlithydd
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 60 4537
E-bost: m.j.price@swansea.ac.uk
ORCID: 0000-0002-0025-0881

 

 

 

 

Ymchwil:

Fe wnes i gwblhau fy PhD ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Chwefror 2016 yn yr ardal o orfwydo sy’n gysylltiedig ag ysgogiad, yn arbennig rôl prosesau rheoli gwybyddol wrth ddefnyddio bwydydd gwobrwyo a gordewdra. Rwyf nawr yn parhau gyda’r maes yma o Ymchwil yn fy rôl fel Darlithydd yn Adran Seicoleg ac o fewn y grŵp SNAC yn Abertawe. Sefydlodd fy ngwaith PhD fod gwahanol fathau o ysgogiadau, gan gynnwys gohirio lleihad, rhwystro ymateb a hunan-adrodd yn ysgogi, yn rhagfynegi gorbwysedd, gordewdra a gor-droseddu. Yn ystod gweithdrefn preimin arbrofol, darganfyddais fod cael hunan-reolaeth gyffredinol yn lleihau faint o fyrbryd sy’n cael ei dderbyn pan fod atgof gweledol yn bresennol. Rwy’n parhau i fod â diddordeb mewn datblygu technegau i wella hunanreolaeth dros ymddygiad bwyta. Mae gennyf ddiddordeb hefyd wrth gymhwyso technegau dadansoddi ystadegol uwch i ddata, gan gynnwys cyfryngu a modelau cymedroli PROCESS a Modelu Hafaliad Strwythurol. Yn fwy diweddar, rwyf wedi bod yn rhan o gymhwyso technegau newid ymddygiad ar gyfer ymddygiadau amddiffyn iechyd megis brechu ffliw ac amlygiad llygredd aer. Rwyf hefyd yn awyddus i edrych am ffyrdd o sicrhau bod canlyniadau Ymchwil cymhleth yn hygyrch i bawb, gan ledaenu negeseuon allweddol ein hymchwil i’r rhai a allai elwa fwyaf.

 

Cyhoeddiadau:

Price, M., Higgs, S., & Lee, M. (2017). Self-control mediates the relationship between time perspective and BMI. Appetite, 108, 156-160.
https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.09.034

Price, M., Higgs, S. and Lee, M. (2016). Snack intake is reduced using an implicit, high-level construal cue. Health Psychology. 35, 923-926.
http://dx.doi.org/10.1037/hea0000322

Price, M., Higgs, S., Maw, J., & Lee, M. (2016). A dual-process approach to exploring the role of delay discounting in obesity. Physiology & Behavior. 162, 46–51.
http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2016.02.020

Price, M., Lee, M. and Higgs, S. (2016). Food-specific response inhibition, dietary restraint and snack intake in lean and overweight/obese adults: A moderated-mediation model. International Journal of Obesity. 40, 877-882.
http://dx.doi.org/10.1038/ijo.2015.235

Price, M., Higgs, S. and Lee, M. (2015). Self-reported eating traits: Underlying components of food responsivity and dietary restriction are positively related to BMI. Appetite. 95, 203-210.
http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2015.07.006