Dr Aimee Pink

Aimee PinkSwyddog Ymchwil & Tiwtor mewn Seicoleg
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 60 4219
E-bost: a.e.pink@swansea.ac.uk

 

 

 

 

 

Ymchwil:

Ar hyn o bryd rwy’n cwblhau fy PhD yn archwilio’r mecanweithiau sy’n sail i fwyta emosiynol. Mae’n ymchwilio i’r ffactorau posibl sy’n achosi bregusrwydd i fwyta emosiynol gyda ffocws penodol ar ddiffygion rheoleiddio emosiynol a nodweddion personoliaeth ysgogol. Ar hyn o bryd rwy’n datblygu model o fewn poblogaeth myfyrwyr gyda chyfres o astudiaethau holiaduron cyn archwilio gallu’r model i ragfynegi ymddygiad mewn lleoliad arbrofol.

Yn flaenorol, rwyf wedi archwilio diffygion rheoleiddio emosiynol, nodweddion personoliaeth a ffactorau seicolegol a all ddylanwadu ar ymddygiad cardio yn y boblogaeth gyffredinol ac unigolion ag anaf trawmaidd ar yr ymennydd wrth gwblhau fy MSc mewn Seicoleg Annormal a Chlinigol ym Mhrifysgol Abertawe. Rwyf hefyd wedi ymchwilio i theori atodol a phoen trychinebus ym Mhrifysgol Southampton, lle’r wyf yn cwblhau gradd israddedig.

 

Cyhoeddiadau:

Pink, A. E., Lee, M., Price, M., & Williams, C. (2019). A serial mediation model of the relationship between alexithymia and BMI: The role of negative affect, negative urgency and emotional eating. Appetite133, 270-278.
https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.11.014
–> Pink, A. E., Williams, C., Price, M., & Lee, M. (2019). How difficulty in identifying emotions could be affecting your weight. The Conversation.
https://theconversation.com/how-difficulty-in-identifying-emotions-could-be-affecting-your-weight-105917