Miss Alecia Cousins

Alecia CousinMyfyriwr Ôl- raddedig PhD
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 60 4219
E-bost: 882115@swansea.ac.uk

 

 

 

 

Ymchwil:

Rwyf ar hyn o bryd yn cwblhau fy PhD, gan edrych ar hydradiad, gwybyddiaeth ac ymddygiad. Mae fy Ymchwil wedi canolbwyntio ar effeithiau mân newidiadau mewn hydradiad a’r cydbwysedd hydro – mwynol, ar hwyliau a gwybyddiaeth. Ar hyn o bryd, rwy’n parhau â’r maes Ymchwil yma mewn poblogaeth oedrannus hŷn, gan archwilio sut y gall mân newidiadau yn y statws hydradiad effeithio ar weithrediad cardiofasgwlaidd a pherfformiad niwroesicolegol.

Cyn fy astudiaethau PhD, fe wnes i gwblhau MSc mewn Seicoleg Iechyd ym Mhrifysgol De Cymru, a oedd yn canolbwyntio ar seicoleg ymddygiadau iechyd a datblygu ymyriadau ymddygiad iechyd. Fe wnaeth fy nhraethawd ymchwil MSc ymchwilio i strategaethau addasu a thrin cleifion, gan ddilyn llawdriniaeth Ymyrraeth Goronaidd Ganolog (PCI) neu Impiad Dargyfeiriol Rhydweli Coronaidd (CABG), ar gyfer clefyd cardio fasgwlaidd. Yn ogystal, rwyf hefyd wedi ennill profiad fel cynorthwy-ydd Ymchwil ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant. Bu’r Ymchwil yn archwilio sut mae ymyriadau ar raddfa fach yn helpu i wella strategaethau ymdopi, o fewn cleifion sy’n gwella o ganser y fron.

 

Cyhoeddiadau:

Phelps, C., Butler, C., Cousins, A. & Hughes, C. (2015). Sowing the seeds or failing to blossom? A feasibility study of a simple ecotherapy-based intervention in women affected by breast cancer. Ecancer. 9, 602
http://dx.doi.org/10.3332/ecancer.2015.602