Miss Jennifer Gatzemeier

Jennifer GatzemeierMyfyriwr Ol-raddedig PhD
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 29 5279
E-bost: jennifer.gatzemeier@swansea.ac.uk
ORCID: 0000-0001-7699-3406
researchgate Linkedin  Twitter

 

 

 

Ymchwil:

Ar hyn o bryd, rydw i’n ymgymryd â PhD ym Mhrifysgol Abertawe yn edrych ar y gwahanol ddulliau y mae pobl yn eu cymryd i reoli eu bwyd a diod, a dylanwadau posibl ar yfed. Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn proffiliau ymddygiadol, sy’n cynnwys nodweddion megis hunanreolaeth ac ysgogiad; p’un a yw pobl yn rhwystro eu hunain ac os ydynt yn gwneud hynny mewn ffordd hyblyg neu anhyblyg.

Canolbwyntiodd fy Maglor a Meistr mewn Gwyddor Maeth yn Technischen Universität München (Prifysgol Technoleg Munich), yr Almaen ar ochr moleciwlaidd a meddygol maeth. Roeddwn i eisiau adeiladu ar y wybodaeth hon ac ychwanegu agweddau ymddygiadol a synhwyraidd ar faeth ato. Felly, roeddwn yn edrych ar ddylanwad amlygiad ailadroddus i biwri llysiau ar hoff lysiau mewn babanod yn fy nhraethawd Meistr, a gynhaliais ym Mhrifysgol Wageningen, Yr Iseldiroedd.

Yn nes at fy Ymchwil, rwy’n helpu i drefnu’r grŵp cymorth ysgrifennu academaidd cyfoedion (PAWS) a chefnogi’r grŵp SNAC mewn digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd (e.e. Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, ymweliadau myfyrwyr ysgol uwchradd).