Miss Tanisha Douglas

Myfyriwr Ôl-raddedig PhD
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 29 5279
E-bost: 918097@swansea.ac.uk

 

Ymchwil:

Rwyf ar hyn o bryd yn astudio PhD ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r prosiect yn edrych ar ganlyniadau colli pwysau cleifion yn dilyn llawdriniaeth colli pwysau (bariatrig) a mesur a yw’r canlyniadau atodol yn dylanwadu ar y cyfeiriadedd atodol hwn (yn benodol strategaethau o reoleiddio effaith) a hanes blaenorol o gam-drin domestig.

Astudiais fy ngradd Baglor mewn Seicoleg a hefyd fy Meistr mewn Seicoleg Iechyd ym Mhrifysgol Manceinion. Ar gyfer fy nhraethawd ymchwil israddedig, fe archwiliais ymddygiad grŵp ar-lein ac ar gyfer y traethawd Meistr, edrychais ar y pwysau sy’n cael eu hadennill yn dilyn llawdriniaeth bariatrig. Ar ôl ymchwilio i ganlyniadau pwysau ôl-weithredol o’r blaen, cefais ddiddordeb mawr yn yr Ymchwil PhD yma’n Abertawe.