Yr Athro David Benton

Dave BentonYr Athro
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 29 5607
E-bost: d.benton@swansea.ac.uk

 

 

 

 

 

Ymchwil:

Ar ôl hyfforddiant israddedig mewn Seicoleg, fe astudiodd Fferyllleg Biocemegol ac ers hynny mae wedi archwilio’r gymdeithas rhwng agweddau ar fioleg a gweithrediad seicolegol. Am y 25 mlynedd ddiwethaf, mae wedi defnyddio deiet i ddylanwadu ar gemeg ymennydd ac felly ymddygiad gydag amcanion datblygu naill ai eitemau bwyd, neu wneud argymhellion dietegol, a fydd yn hwyluso iechyd, hwyliau a gweithrediad gwybyddol. Mae nawdd wedi ei ddenu gan lawer o’r gweithgynhyrchwyr bwyd a chynhwysion aml-genedlaethol i ystyried dylanwad llawer o faetholion, cynhwysion a deiet. Mae wedi cyhoeddi dros 200 o gyhoeddiadau ymchwil ac yn ystod y 15 mlynedd diwethaf mae wedi derbyn mwy na chant o wahoddiadau i siarad mewn dros 25 o wledydd.