Yr Athro Michelle Lee

Michelle LeeAthro Cyswllt
Adran Seicoleg

Teleffon: (01792) 29 5281
E-bost: m.d.lee@swansea.ac.uk
ORCID: 0000-0002-1291-5895

 

 

 

 

 

Ymchwil:

Rwy’n seicolegydd biolegol sy’n canolbwyntio ar bob agwedd o archwaeth dynol ac ymddygiad bwyta. Mae gennyf ddiddordeb yn y rheolaeth fwyta ataliol a sut mae ymdrechion i reoli bwyta yn cael eu cyfryngu gan ysgogiad. Gall ennill dealltwriaeth ddyfnach o’r prosesau hyn helpu i ddatblygu strategaethau gwybyddol er mwyn lleihau’r gorgyffwrdd i gynorthwyo pobl sy’n ceisio rheoli eu pwysau yn fwy effeithiol. Rwyf hefyd yn canolbwyntio ar fwydo cynnar babanod a diddyfnu i ddeall sut y gallai dulliau gwahanol o fwydo meithrin rheolaeth archwaeth ac ymatebolrwydd ymhlith plant ifanc. Mae gennyf gefndir mewn niwrowyddoniaeth ymddygiadol a seicoffarmacoleg, gan gwblhau fy noethuriaeth yn Labordy Seicoleg Arbrofol ym Mhrifysgol Sussex. Ar ôl gwaith ôl-ddoethurol yn UDA ac yn Sussex, ymunais â’r Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe yn 2003, lle rwyf yn Athro Cyswllt ar hyn o bryd.