Galw am Gyfranogwyr

Rydym bob amser yn chwilio am gyfranogwyr ar gyfer ein hastudiaethau parhaus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn astudiaeth, cysylltwch â’r ymchwilydd cyfrifol.

 

Mae Jennifer Gatzemeier yn edrych am gyfranogwyr ar gyfer dau o’u hastudiaethau:

  • Holiadur ar-lein yw hwn a gellir ei lenwi unrhyw bryd gan ddefnyddio unrhyw un o’ch dyfeisiau symudol. Cymrwch ran yn yr astudiaeth os ydych chi’n byw yn y DU.

Rydym yn archwilio pa fathau o benderfyniadau y mae pobl yn eu gwneud bob dydd ynghylch pa fwydydd i’w bwyta neu osgoi a sut mae pobl yn rheoli pwysau eu cyrff. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn nodweddion personoliaeth a sut mae’r rhain yn dylanwadu ar reoli pwysau.

Rhennir yr holiadur yn dair rhan: gwybodaeth gyffredinol amdanoch eich hun (megis oedran, rhyw, amodau byw, hanes deiet), sut rydych chi’n rheoli’r bwyd rydych chi’n ei fwyta a nodweddion personoliaeth.

Dylech fod dros 18 oed ac ni ddylech chi fod yn bwydo ar y fron neu’n feichiog, peidio â chymryd meddyginiaethau neu os oes gennych unrhyw afiechydon sy’n dylanwadu ar archwaeth a / neu NID oes hanes neu anhwylder bwyta sydd cael eich diagnosio ar hyn o bryd. Mae pobl yn cwblhau’r holiadur mewn tua 30 min.

Hoffem hefyd eich gwahodd i gymryd rhan mewn holiadur dilynol mewn tua thri mis. Ni ddylai’r holiadur dilynol gymryd mwy na 10 munud.

Fel diolch, rydyn ni’n rhoi cyfle i chi ennill taleb Amazon o £25.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr astudiaeth, dilynwch y ddolen:
https://swanseachhs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3NPwtJJBveTQg8B

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Diolch yn fawr iawn,

Jennifer Gatzemeier

Ffôn: 01792 – 29 5279

E-bost: jennifer.gatzemeier@swansea.ac.uk

Advertisements